Bonsai 2 Testo

Testo Bonsai 2

Oderc ni em ,oderc ni em
len oim eroma
oderc ni em,oderc ni em
len oim eroma
rep etra,rep etra
is eroum