Easy To Love Testo

Testo Easy To Love

Indlel'ohambha ngayo
O thetha ngayo
O hleka ngayo
Mmm, ucumo lwakho
He's my African man
nob' unobeka idayimane phambi kwami
uth'angikhethe
Ndihambha nawe oh ndihambha nawe

Kwaze kwa'lula ukukuthanda
You're so easy to love
Kwaze kwa'lula ukukuthanda
You're so easy to love
Kwaze kwa'lula ukukuthanda
You're so easy to love
Kwaze kwa'lula ukukuthanda
You're so easy to love
He's my African man
Love….love
He's my African man
Love….love
Now that's a turn on
Love….love

Indoda ecikiziweyo, ezithembileyo
Ehlonipha masiko with no compromise
Sonke siyazi
Now that's a turn on
Nob' unobeka iferari phambi kwami uth'angikhethe
Ndihambha nawe oh ndihamba nawe

Kwaze kwa'lula ukukuthanda
You're so easy to love
Kwaze kwa'lula ukukuthanda
You're so easy to love
Kwaze kwa'lula ukukuthanda
You're so easy to love
Kwaze kwa'lula ukukuthanda
You're so easy to love
He's my African man
Love….love
He's my African man
Love….love
Now that's a turn on
Love….love