Saskin Oglan Testo

  • Home
  • >
  • C
  • >
  • Ceza
  • >
  • Altre Canzoni
  • >
  • Saskin Oglan

Testo Saskin Oglan

Gel birde burada oyna haspam Mama yer gibi ye þunu olma aslan Beni yer ama yüzüme doðru þahlan Beni býrak önüne bak þaþkýn oðlan Gel birde burada oyna haspam Mama yer gibi ye þunu olma aslan Beni yer ama yüzüme doðru þahlan Beni býrak önüne bak þaþkýn oðlan Tipine bir çeki düzen ver, özenme, cebine para koy aman sakýn kimseye verme aman, babanda metroseksüel, tamamda koçum ne iþsin ben anlamam, harekete geç hadi kalk biraz, yüzüme bakýp gülme lan, laf anlatýrken saz çalar, kafanda bin bir çeþit, beyim çözmüþ her þeyi ki o kadar emin, hele ki birde bunu sen avda gör, kýzlarýn peþinde kul köle gibi bu senyör, velakin aklý bir karýþ havada, biraz likör içince kendine gelir o nankör, þaþkýn oðlan, þaþkýn ördek, siniri kendine herkesin bu gerçek ve gazla þiþtiysen hemen ineceksin, herkesin bir açýðý var ve bunu bil Gel birde burada oyna haspam Mama yer gibi ye þunu olma aslan Beni yer ama yüzüme doðru þahlan Beni býrak önüne bak þaþkýn oðlan Gel birde burada oyna haspam Mama yer gibi ye þunu olma aslan Beni yer ama yüzüme doðru þahlan Beni býrak önüne bak þaþkýn oðlan [Ayben:] Þaþý bakan þaþýrýr þaþkýn oðlana, kötü bakan kaþýnýr yok ki, boðulana kadar konuþur ama yok ki sonu, ona elini veren kolunu kaptýrýr çok derse azdýr az derse yoktur yok derse vardýr, ne konuþsa kardýr, hiç susmaz kendisi ukaladýr, eðer susarsa bir bildiði vardýr Yaran varsa gocun ukala çocuk, burasý bize de dar hadi ikile, iþin gücün yok senin, kendine gösterdiðin özeni herkese göstermektir irfan, bir sen mi varsýn akýllý bir sen mi kaldýn, ne istediðin belli nede yaptýðýn, kararsýz kalmýþsýn bir baþýna ve yalnýzsýn, yönün kaymýþ ve dümeni de kýrmýþsýn, elindeki son kaðýt, iþine yaramaz at, birazcýk kendin ol havaný söndür hadi kalmaz geçe bu tren kalkar, erkenden kalkmazsan eðer sende git yat uyu boþ ver, en iyisi kafana göre takýl zaman tam, gene sabahý bekleme zaten zaman tan, bugüne kadar geçirdiðin tüm zaman ham, paketi saðlam, þaþkýn oðlan Gel birde burada oyna haspam Mama yer gibi ye þunu olma aslan Beni yer ama yüzüme doðru þahlan Beni býrak önüne bak þaþkýn oðlan Gel birde burada oyna haspam Mama yer gibi ye þunu olma aslan Beni yer ama yüzüme doðru þahlan Beni býrak önüne bak þaþkýn oðlan [Ayben:] Yaþýný sorsan hatýrlamaz ama iki katý görmüþ geçirmiþ, o feleðin çemberinden geçmiþ, biz giderken o tipler dönermiþ, her ortama ayak uydurabilir her konuya bir fikir beyan eder, mükemmel giyinir kalender bilinir o seyyah gezinir ferman edebilir, tam bir maskulen metroseksüel takýlýr delikanlýlýðýn kitabýný yazan adam, felsefik her cümle karmaþýk, her iþin üstesinden gelir, karmakarýþýk, tabi ki çok bilir muhabbete girilir, kompleksleriyle belki baþ edilir lafa turp sýkar her zaman kimisi sinsidir kimisi adamý katil edebilir Gel birde burada oyna haspam Mama yer gibi ye þunu olma aslan Beni yer ama yüzüme doðru þahlan Beni býrak önüne bak þaþkýn oðlan Gel birde burada oyna haspam Mama yer gibi ye þunu olma aslan Beni yer ama yüzüme doðru þahlan Beni býrak önüne bak þaþkýn oðlan