Yerli Plaka Testo

  • Home
  • >
  • C
  • >
  • Ceza
  • >
  • Altre Canzoni
  • >
  • Yerli Plaka

Testo Yerli Plaka

Üstüme iyilik saglik a dostlar, ceza rap yapar çok kötü toslar, boxlarinizi bak ama alýn a foslar, dostlarýnýza yakýn olun a be kozlar, elinize geçti neredesin a popstar, lossva salonu ayakkabý boyar kostar az konuþana kurdele takacaklar kara tahtayada ceza yazacaklar, yükselen ben deðilim bak asansör, þayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör, peþimde onlarca yalaka sahte dost var, eninde sonunda yalnýz býrakan o dostlar, bi bakim derken þöle ben içine girdim öyle bu ortam iþte böyle bu nasýl iþ söyle, ipi kopmuþ alemin çivisi çýkmýþ dillerin inadým inat giderim tersine dilim fenerim, yol uzun ve pek dikenli çok uzun lan ben tükendim, yoksunum bi çare kimi zamanda yalnýzým avare gezdim, bak ne hale geldim, kim nasýl baktýysa öyle gördü ben buyum, nokta koyduk bitti, her bi yandan çektiler þu etime saplý kancalarý ve her gün engel ettiler, belli var bi korkularý bu yerli plaka korkutur, herkez sanar dengimdir, kimse bilmez ancak Ceza nefrettende eskidir (Nakarat) Plaka yerli bak sýrtý terli çok, ve baþý dertli vah eski hali yok Ne olacak Wow wow wowwww Yükselen ben deðilim bak alçalan duvarlar (2x) Öyle dar bi yerdeyim ki dünyam pek küçüldü, tek bir yanlýþ çok gözüktü, geldi günler hep gürültü, pek sýkýntý çekti millet, sabreden kazandý, benimle raks edenlerin kaçýnda var yürek bi çok çakal rapin önünde tek bilek, bi çok kanal taraflý yazdý gasteler yalan ve çok samimi dostlarým var, en önemlisiyse biliyorum ki yükselen ben deðilim alçalan duvarlar sadece ve sadece çok fazla dikkat çektik bu taktik deðildi, genede kapladý herkezi panik buna tanýk olan her genç tarihi yazsýn bi iþe yaramazsa bu durur en alt katta bi bakmýþsýn teker teker dökülmüþ tüm dostlar ne ad nede sanýn kalýr ve unutulur gidersin yükselirken ekmek yerken yere düþerken saçmalarsýn hiç süren yok suyun ýsýndý güneþ doðdu kuyu kazýlmaz (Nakarat) Plaka yerli bak sýrtý terli çok, ve baþý dertli vah eski hali yok Ne olacak Wow wow wowwww Yükselen ben deðilim bak alçalan duvarlar (2x) 4 koldan taciz çok belli bariz, makas alýr kýzlar yanaktan erkeklerse diz farklýlaþma çabasý içine girdi herkez, ghettolarda bile mohikan var oðlum her bir kafada farklý ses, farklý vizyon her sokakta yükselir duvarlar yabancý marka giydi herkesimden muhalefetler ellerinde, boþ bir defter yazýldý ayný þeyler daim kullanýldý ayný renkler anlaþýlmaz boþ resimler ömürde belli ineceðin o katta düþeceðiz birlikte belki sanma kurtuluþ var, kader bu belli olmaz kaçar gider yanýndan herkez zaten biz birer hiçiz þayet bu böyle olmasaydý unutulurmuydu o eski sesler, bulut olursa yaðmur beklenir güneþli günler çok yakýn ve rüzgarýn hep estiði, kýsa bir not, sazýn içinde þeytan yok 77 üsküdar yani bu plaka yerli (Nakarat) Plaka yerli bak sýrtý terli çok, ve baþý dertli vah eski hali yok Ne olacak Wow wow wowwww yükselen ben deðilim bak alçalan duvarlar (4x) [Ceza Konuþma:] Ha haa Ceza, 2000+6 yerli plaka, plakam yerli sýrtým terli, Ýstanbul Anadolu Yakasý, Üsküdar, Kadýköy, D.Record hee ben hep burdayým plakam yerli, yerli plaka 2000+6 hee rapstar medcezir ceza...