Tsaar Halaila Testo

Testo Tsaar Halaila

Haderech kol'kach rechoka
Veyesh sahar kivdil meruka
Ve'en mi sheyavdil
Ben zahav uben b'dil
Hashakul bifruta mechuka

Veshatim bashamaim avim mahabilim
Vekamim be'enutam gagot umigdalim
Ve'ola lifneyhem yilelat shualim
Sheroe et gevam bimsuchat hagader.

Lochashim bimkomam kochavim umasalot
vehalayla nofel el yam haleylot
Vehaor meraked keragley ha'ayalot
Vesolef kemabua hamegiach mekir

Vehagal dores et bitnam shel ha'alvot
Vehamaim nokvim et eymat hamezulot
Ve'omdot alumot hasade venitzavot
venotnimhakanim et kolam bemakhela

Shuvi nafshi limnuchayci, ki adonai gamal alaychi

Haderech kolkach rechoka
veyesh sahar kibdil meruka
Veyesh mealav or lavan mechalav
veshotef kiyeshua amuka

haaa..