Czarny Koñ Testo

Testo Czarny Koñ

Czarny koñ czerwona krew gor¹ca krew wspina siê gor¹cy koñ nad otch³ani¹ nad otch³ani¹ Bia³y ptak zatrzymaj w locie jego znak unosi siê skrzyde³ cieñ nad otch³ani¹ nad otch³ani¹