Helena Testo

Testo Helena

Zaklêta przez ciebie rzucilam grób pos³uszna woli twej o¿ywi³ mnie twój lubie¿ny ¿ar i nic go juz nie ukoi Daj usta ludzki oddech wasz jest boski i wszystek z p³omieni wypijê duszê tw¹ do dna umarli s¹ nienasyceni