Aranyes Testo

Testo Aranyes

De les coses que m’agraden
Tu ets la que m’agrada més
Si alguna cosa et disgusta
Ja no la repetiré
Crec que sento alguna cosa
Que no sé ben bé què és
Si algun dia m’ho preguntes
Jo no sé pas què diré
Ai, si tu plores per mi
Jo ploro per les coses que no tinc
Ai, si jo ploro per tu

Tu plores per les coses que no vull
De les coses més estranyes
Tu ets la que m’estranya més
No m’atreviré a tocar-te
Però t’atravessaré la pell
Entraré dins еls teus ossos
I potser sabré com ets
Si somniеs en aranyes
O somnies amb ocells
Ai, si tu plores per mi
Jo ploro per les coses que no tinc
Ai, si jo ploro per tu

Tu plores per les coses que no vull