Zatrzymaj Mnie, Proszê Testo

Testo Zatrzymaj Mnie, Proszê

Taki bezruch, ciemno?æ
Tli siê samotny papieros
Bez powodu, tak nagle stan¹³ czas
Nie, nie mówmy o tym
Czego dawno w nas nie ma
Zmieñmy temat - ju¿ nie zmienimy nas

Refren:

Zatrzymaj mnie, proszê
Jeszcze czas - na przebaczeñ znak
Nie pozwól zapomnieæ
Co w nas jest - bêdzie wiecznie trwaæ
(Nie wiem, gdzie Ty, gdzie ja)
(Ni ewiem, gdzie Ty, gdzie ja)

Kawa stygnie
Czekam na s³owo - jak wody ³yk
W Twoich oczach okno - za oknem ?wiat
Najwa¿niejsze - bez siebie odnale?æ siebie
Ka¿dy pójdzie teraz do swoich gwiazd

Powtózyæ refren

Nie wiem, gdzie Ty, gdzie ja