I'm Black / Ain't Got No Testo

Testo I'm Black / Ain't Got No

I'm black I'm black I'm pink I'm pink I'm Rinso white I'm invisible SOLO VOICE OTHERS ANSWER Ain't got no home So Ain't got no shoes Poor Ain't got no money Honey Ain't got no class Common Ain't got no scarf Hot Ain't got no gloves Cold Ain't got no bed Beat Ain't got no pot Busted Ain't got no faith Catholic Ain't got no mother Orphan Ain't got no culture Man Ain't got no friends Lucky Ain't got no schoolin' Dumb Ain't got no shine Dull Ain't got no underwear Bad Ain't got no soap Dirty Ain't got no A-Train Jump Ain't got no mind Lost it Ain't got no smokes Shit Ain't got no job Lazy Ain't got no work Fine Ain't got no coin s Broke Ain't got no pennies Beg Ain't got no girl/man Horny Ain't got no ticket Hustle Ain't got no token Walk Ain't got no God Good Ain't got no father Dead Ain't got no T.V. Honest Ain't got no pizza Starving Ain't got no gallo Nervous Ain't got no sleep High Ain't got no rhythm White Ain't got no books Lovely Ain't got no socks Nasty Ain't got no sex Ugly