คนรัก Kon Ruk Testo

  • Home
  • >
  • I
  • >
  • I..Nam
  • >
  • Altre Canzoni
  • >
  • คนรัก Kon Ruk

Testo คนรัก Kon Ruk

แทบหยุดหายใจ เมื่อได้ยินเธอนั้นบอก taep yoot hai jai meua dai yin ter nun bork I nearly stopped breathing when I heard you said, ว่าเธอกำลังคิดออก ไปอยู่ข้างนอกใจฉัน waa ter gam lung kit ook bai yoo kaang nok jai chun you have thought it through that you want to be outside of my heart. อยากรู้จริงๆว่าใคร คือคนโชคดีคนนั้น yaak roo jing jing waa krai keu kon chok dee kon nun I really want to know who that lucky person is. คนที่ทำให้ฉันเป็นคนโชคร้าย kon tee tam hai chun ben kon chok rai Who made me be the unlucky one. อย่าตามระราน ขอให้จากกันด้วยดี yaa dtaam ra raan kor hai jaak gun duay dee Don't come after me saying anything to make me upset. I want us to seperate in a good way. ให้เธอกับเค้าได้มี ชีวิตใหม่ที่สดใส hai ter gup kao dai mee chee wit mai tee sot sai You and him can start a new life together. ไม่รู้จริงๆรึเธอ ว่าเธอคือสุดใจ คนที่ฉันจะยอมให้ทุกอย่าง mai roo jing jing reu ter waa ter keu soot jai kon tee chun ja yorm hai took yaang I really didn't know, that you were the one I had always kept in my heart, the person I would do anything for. ให้ฉันหยุดหายใจ ฉันยังทำให้เธอ hai chun yoot hai jai chun yung tam hai ter You want me to stop breathing, I can do that for you. ชาตินี้ไม่ให้เจอ ฉันยังรักเธอไม่จาง chaat nee mai hai jer chun yung ruk ter mai jaang In this life we weren't allowed to meet. But I will always love you no matter what. ขอไปกับเขา ถึงเสียใจก็ไม่ขัดขวาง kor bai gup kao teung sia jai gor mai kut kwaang I wish you to go with that person even through I am upset I won't interfere. จะอยู่กับใครยังไงก็เป็นคนรัก ja yoo gup krai yung ngai gor ben kon ruk Who ever you are with, you are still my lover. ก่อนไปลับตา แค่มีวาจาที่อยาก gorn bai lup dtaa kae mee waa jaa tee yaak Before you leave, I want to say something. ขอวอนให้เธอรับฝาก เก็บไว้ในใจเสมอ kor worn hai ter rup faak gep wai nai jai sa-mer Can you please listen and keep it in mind forever, ถ้าคนโชคดีคนนั้น สักวันเขาไม่รักเธอ taa kon chok dee kon nun suk wun kao mai ruk ter if one day that lucky person doesn't love you. กลับมานะ คนรักคนนี้จะคอย glup maa na kon ruk kon nee ja koi Please come back to me, this lover will always wait for you. (Interlude) ให้ฉันหยุดหายใจ ฉันยังทำให้เธอ hai chun yoot hai jai chun yung tam hai ter You want me to stop breathing, I can do that for you. ชาตินี้ไม่ให้เจอ ฉันยังรักเธอไม่จาง chaat nee mai hai jer chun yung ruk ter mai jaang In this life we weren't allowed to meet. But I will always love you no matter what. ขอไปกับเขา ถึงเสียใจก็ไม่ขัดขวาง kor bai gup kao teung sia jai gor mai kut kwaang I wish you to go with that person even through I am upset I won't interfere. จะอยู่กับใครยังไงก็เป็นคนรัก ja yoo gup krai yung ngai gor ben kon ruk Who ever you are with, you are still my lover. ก่อนไปลับตา แค่มีวาจาที่อยาก gorn bai lup dtaa kae mee waa jaa tee yaak Before you leave, I want to say something. ขอวอนให้เธอรับฝาก เก็บไว้ในใจเสมอ kor worn hai ter rup faak gep wai nai jai sa-mer Can you please listen and keep it in mind forever, ถ้าคนโชคดีคนนั้น สักวันเขาไม่รักเธอ taa kon chok dee kon nun suk wun kao mai ruk ter if one day that lucky person doesn't love you. กลับมานะ คนรักคนนี้จะคอย glup maa na kon ruk kon nee ja koi Please come back to me, this lover will always wait for you. จะอยู่ที่ไหนจะอยู่กับใครฉันก็รักเธอ ja yoo tee nai ja yoo gup krai chun gor ruk ter Whereever you are or who you are with, I will always love you.