คิดถึงแฟนเก่า Kid Teung Faen Gao Testo

  • Home
  • >
  • I
  • >
  • I..Nam
  • >
  • Altre Canzoni
  • >
  • คิดถึงแฟนเก่า Kid Teung Faen Gao

Testo คิดถึงแฟนเก่า Kid Teung Faen Gao

อย่ามองฉัน ด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรเลย yaa mong chan duay saai dtaa tee mai bpen mit loie Don?t look at me with those eyes that aren't friendly. คนเคยคุ้นแค่แวะมาคุยหน่อยไม่ได้หรือ kon koie koon kae wae maa kui noi mai daai reu Can?t someone who you use to know, come by to speak to you. ก็อยากเจอคนที่เคยซึ้ง ไม่ใช่ว่าใจนั้นดึงดื้อ kon koie koon kae wae maa kui noi mai daai reu I just want to see the one I use to like, it?s not like the heart is tugging on. บอกเธอซื่อๆ และหวังว่าเธอจะเข้าใจ bok ter seu-seu lae wang waa ter ja kao jai I?ll be honest with you and hope that you?ll understand. หลับไม่ลง ไม่รู้ทำไมตัดเธอไม่ขาด lap mai long mai roo tam-mai dtat ter mai kaat I can?t go to sleep and I don?t know why I can?t get over you. มันยังรัก ไม่ได้ตั้งใจกลับมาวุ่นวาย man yang rak mai daai dtang jai glap maa woon waai I still love you and didn?t mean to come back to cause you trouble. อภัยให้ฉันเถอะวันนี้ ที่ไม่ใช่คนที่ลืมง่าย a-pai hai chan te wan nee tee mai chai kon tee leum ngaai Forgive me today for not being a person who can easily forget. เถอะนะสักนิดเข้าใจหัวใจของคนมาเจอ te na sak nit kao jai hua jai kong kon maa jer Please try to understand the heart of the person who came to see you. ไม่มีอะไรแค่มันคิดถึงแฟนเก่า mai-mee-ไร kae man kit teung faen gao It?s nothing, it's just that I miss an ex-girlfriend. นัยตาเศร้าๆ คู่นี้มันอยากมองเธอ nai dtaa sao-sao koo nee man yaak mong ter In the sad eyes of someone who wants to look at you. อย่าโกรธได้ไหม ที่คนเหงาๆหัวใจยังเพ้อ yaa grote daai mai tee kon ngao-ngao hua jai yang per Please don?t be angry, someone lonely whose heart still lingers. หมดใจยังมีเธอห้ามมันไม่ได้ mot jai yang mee ter haam man mai daai You?re still in my heart, I can?t control it. คงไม่ถามว่าเธอนึกถึงกันบ้างรึเปล่า kong mai taam waa ter neuk teung gan baang reu bplao I probably won?t ask if you?ve thought about me. จะไม่ถามถึงความรักเราที่เธอทิ้งไป ja mai taam teung kwaam rak rao tee ter ting bpai I?m not going to ask about our love, that you threw away. ช่วยทนมองหน้าที่เธอนั้น ไม่อยากมองมันสักเท่าไร chuay ton mong naa tee ter nan mai yaak mong man sak tao-rai Please try to look at the face that you don?t really want to look at. ครู่เดียวเท่านั้นแล้วฉันจะไปไม่กวนใจเธอ kroo dieow tao nan laew chan ja bpai mai guan jai ter Only for a little while, then I?ll leave you in peace. (Interlude) ไม่มีอะไรแค่มันคิดถึงแฟนเก่า mai-mee-ไร kae man kit teung faen gao It?s nothing, it's just that I miss an ex-girlfriend. นัยตาเศร้าๆ คู่นี้มันอยากมองเธอ nai dtaa sao-sao koo nee man yaak mong ter In the sad eyes of someone who wants to look at you. อย่าโกรธได้ไหม ที่คนเหงาๆหัวใจยังเพ้อ yaa grote daai mai tee kon ngao-ngao hua jai yang per Please don?t be angry, someone lonely whose heart still lingers. หมดใจยังมีเธอห้ามมันไม่ได้ mot jai yang mee ter haam man mai daai You?re still in my heart, I can?t control it. คงไม่ถามว่าเธอนึกถึงกันบ้างรึเปล่า kong mai taam waa ter neuk teung gan baang reu bplao I probably won?t ask if you?ve thought about me. จะไม่ถามถึงความรักเราที่เธอทิ้งไป ja mai taam teung kwaam rak rao tee ter ting bpai I?m not going to ask about our love, that you threw away. ช่วยทนมองหน้าที่เธอนั้น ไม่อยากมองมันสักเท่าไร chuay ton mong naa tee ter nan mai yaak mong man sak tao-rai Please try to look at the face that you don?t really want to look at. ครู่เดียวเท่านั้นแล้วฉันจะไปไม่กวนใจเธอ kroo dieow tao nan laew chan ja bpai mai guan jai ter Only for a little while, then I?ll leave you in peace. แฟนเก่าคนนี้ คิดถึงจริงๆ คิดถึงเธอ faen gao kon nee kit teung jing-jing kit teung ter This ex-boyfriend here... truly misses you.