Not Once, Not Ever Testo

Testo Not Once, Not Ever

Dannen le A ú-erin le regi Rang ail le iestannen Lû ail le tegin na hen. Gwannach o innen ului Ú lû erui, ului.