The Treason Of Isengard Testo

Testo The Treason Of Isengard

Shre nazg golugranu kilmi-nudu Ombi kuzddurbagu gundum-ishi Nugu gurunkilu bard gurutu Ash Burz-Durbagu burzum-ishi Daghburz-ishi makha gulshu darulu. [Ash nazg durbatuluk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatuluk agh burzum-ishi krimpatul] Daghburz-ishi makha gulshu darulu. Gu kibum kelkum-ishi, burzum-ishi. Akha - gum-ishi ashi gurum. Nubin sherkuk, rakhizinash, matizinashuk, matizin Umbruk.