Non Sofre Santa Maria Testo

Testo Non Sofre Santa Maria

Non sofre Santa Maria
de seeren perdidosos
os que as sas romarias
son de
fazer desojosos.

E d'est' oyd' un miragre
de que vos quero falar,
que
mostrou Santa Maria,
per com' eu oy contar,
a uuns romens que foron
a
Romacador orar
como muy boos crischaos
simplement' e omildosos.