Inta Eyh Testo

Testo Inta Eyh

Enta eih
mesh kefaya alaik Tegrahni haram alaik enta eih
Enta laih domoey habeebi tehoun alaik
Tab w laih ana radya enak tegrahni w roohi feek
Tab w laih yaani eih radya beaazabi bain edaik
(x2)

Law kan da hob ya waili mino
W law kan da zanbi matoub aano
Law kan naseebi aeesh fe gerah
Hayaeesh fey gerah
(x2)

Mesh haram mesh haram enak tekhdaani fey hobi leek
Mesh haram elgharam we seneen hayati w 3ashe'e leek

Daa' awaam wala kan leaaba fey hayatak yetdaweek
Daa' awam el hanan w hodni albi w amali feek
(x2)

Law kan da hob ya waili mino

W law kan da zanbi matoub aano
Law kan naseebi aaeesh fey gerah

Hayaeesh fey gerah
(x5)