Sana Wara Sana Testo

Testo Sana Wara Sana

Sana wara sana wara sana wara sana
Mushtaa el alb lesa leh
W badoob w bagheer wamoot aalaik
Wirooh haymana tayra leek
Tisaalni aala hubi ana ana ana
Mushtaea eineya loun einaik
Wastana bishou la yseeb eedaik
Ya habeebi ma khalas mana albi leek
Tisaalni aala hubi ana ana ana
Habeebi enta roohi ana
W beorbak enta doet el hana
Khod omri kulu
Sana wara sana wara sana wara sana
Mushtaa el alb lesa leh
W badoob w bagheer wamoot aalaik
Wirooh haymana tayra leek
Tisaalni aala hubi ana ana ana
Mushtaea eineya loun einaik
Wastana bishou la yseeb eedaik
Ya habeebi ma khalas mana albi leek
Tisaalni aala hubi ana ana ana
sahrana maak wadoob maak
wirooh hamaha helmeha loak
w hawak mayal aeash hawak
w btisaal laih
khod omri kulu
sana wara sana wara sana wara sana
Ah men ishou shou el oyoun
Wana lama alaeek dayman bakoon
Tayra bifarhiti aashea bginoon
W btisaal laih
khod omri kulu
Mushtaa el alb lesa leh
W badoob w bagheer wamoot aalaik
Wirooh haymana tayra leek
Tisaalni aala hubi ana ana ana
Mushtaea eineya loun einaik
Wastana bishou la yseeb eedaik
Ya habeebi ma khalas mana albi leek
Tisaalni aala hubi ana ana ana
sana wara sana wara sana wara sana