Alps No Budou-ka Testo

  • Home
  • >
  • R
  • >
  • Ranma
  • >
  • Altre Canzoni
  • >
  • Alps No Budou-ka

Testo Alps No Budou-ka

Hito-yama koereba Haroi Haroi Haroi Ashi koshi kitaete Haroi Haroi Haroi Usagi-tobi Haro-haro-haro-haro-haro-haroi Haro-haro-haroi Kaerenai no Haro-haro-haro-haro-haro-haro-haro-haro Haro-haro-haro-haro-haro-haro-haro-haro Haro-haro-haroi Shuugyou wa tsurai!