Ra7et 7abibti Testo

Testo Ra7et 7abibti

ra7et 7abibty minni, ra7et wi mish rag3a tani,
ra7et 7abibty minni, ra7et wi mish rag3a tani,

abki da3f minni domo3i gar7 tani

ya3ni a3mel eh?? ya3ni a3mel eh???
ya3ni a3mel eh?? ya3ni a3mel eh???
aghani aghani l7ad tani,

ya adarna ya zamana a7lamna dai3a minna ,
ya adarna ya zamana a7lamna dai3a mina
wi rai7a l7ad tani

ya3ni a3mel eh?? ya3ni a3mel eh???
ya3ni a3mel eh?? ya3ni a3mel eh???
aghani aghani l7ad tani,

aah aaaah aaaah

aghani lkol wa7ed 7abibto rai7a minno
we olo ilgar7 wa7ed, olobna sharba minno (2x)

winta ya makhdoo3 fi 7obak elly 7asalak 7asali,
wilgar7 ili fi albak 3ada minnak wasalni, aah

wana a3mel eh wana a3mel eh
wana a3mel eh wana a3mel eh

nighani nighani l7ad tani,
ya adarna ya zamana, a7lamna dai3a minna
ya adarna ya zamana, a7lamna dai3a minna
wi rai7a l7ad tani

wana a3mel ehh, wana a3mel ehh
wana a3mel ehh, wana a3mel ehh (4x)