Biderech Hamelech Testo

Testo Biderech Hamelech

ומבלעדיך אין לנו מלך
אין לנו מלך גואל ומושיע

אלא אתה
אלא אתה
אלא אתה

בדרך המלך
בדרך המלך נלך
בדרך המלך
נלך לעולם ועד

ומבלעדיך אין לנו מלך
אין לנו מלך גואל ומושיע

אלא אתה
אלא אתה
אלא אתה

בדרך המלך
בדרך המלך נלך
בדרך המלך
נלך לעולם ועד