Ma'amin Benisim Testo

Testo Ma'amin Benisim

לפעמים מרגישים שהחיים כל כך קשים
מה יהיה עוד יום עוד שנה
אבל אני מחייך לא דואג להמשך
כי יש לי, יש לי אמונה
לפעמים מרגישים שהחיים כל כך קשים
מה יהיה עוד יום עוד שנה
אבל אני מחייך לא דואג להמשך
כי יש לי, יש לי אמונה! אני מאמין בניסים
אני יודע שיש אלוקים
והוא בורא עולם הכוח של כולם
שומע את קולי! אני מאמין בניסים
אני יודע שיש אלוקים.
והוא בורא עולם הכוח של כולם
ישלח לי את הנס
...ישלח לי את הנס שלי
תן חיוך בנאדם יש ניסים כל הזמן
לא לבכות הכל לטובה
אסור לך להתייאש רק תמשיך לבקש
תשמור תשמור את התקווה
תן חיוך בנאדם יש ניסים כל הזמן
לא לבכות הכל לטובה
אסור לך להתייאש רק תמשיך לבקש
תשמור תשמור את התקווה! אני מאמין בניסים
אני יודע שיש אלוקים
והוא בורא עולם הכוח של כולם
שומע את קולי! אני מאמין בניסים
אני יודע שיש אלוקים
והוא בורא עולם הכוח של כולם
ישלח לי את הנס
...ישלח לי את הנס שלי
אני מאמין בניסים
אני יודע שיש אלוקים
והוא בורא עולם הכוח של כולם
שומע את קולי!
את קולי
אני מאמין בניסים
אני יודע שיש אלוקים
והוא בורא עולם הכוח של כולם
ישלח לי את הנס
...ישלח לי את הנס שלי