Zaboravi Espanju Testo

Testo Zaboravi Espanju

Vidija san, vidija san lipih Amerikanki,
Vidija san kad bi navigava i lipih Japanki,
Ali kad bi doša doma, nakon onih pustih milja,
Uvik bi mi isto rekla moja susida, šjora Dolmina:

Zaboravi Espanju, zaboravi senjorite,
Francuzice, Talijanke, i Njemice, Ingležine,
Zaboravi Espanju, zaboravi senjorite,
Jer na cilome svitu nima lipje od male Vinke.
Nima više stare Dolmine, ni Vinka više nije cura,
Već nam i dica trču po dvoru, a moja Vinka ih čuva,
A svaki put kada prođen pod ponistrom od kužine,
Uvik se sitin riči dobre, stare šjore Dolmine.

Zaboravi Espanju, zaboravi senjorite,
Francuzice, Talijanke, i Njemice, Ingležine,
Zaboravi Espanju, zaboravi senjorite,
Jer na cilome svitu nima lipje od moje Vinke.

Zaboravi Espanju, zaboravi senjorite,
Jer na cilome svitu nima lipje od moje Vinke !