0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Traduzione Because

Perchè
Ah... perchè il mondo è tondo e mi eccita
perchè il mondo è tondo... ah!

perchè il vento è forte e mi sconvolge la mente
perchè il vento è forte... ah!

l'amore è tutto, l'amore è nuovo
l'amore è tutto, l'amore sei tu

perchè il cielo è blu, questo mi fa piangere
perchè il cielo è blu... ah!