Dolore E Padre Testo

Testo Dolore E Padre

Morgan confessa: "Ecco perché ho lasciato X Factor"
Pe na brutta disgrazij
ij stong chius cca
dinta sti quatt mur
a chiagner e a pregà
aggiu lassat a cas
muglierem e nun figlij
e nata criaturell
ca prest nascerrà
mammà ca soffr e chiagne
nun se vo rassegnà
pensa a stu figlij suij
ca pace nun se da

Ij che dolore e padre
sentenn ca nu figlij
sta pe venì a stu munn
e nun o pò vedè
Ij che dolore e padre
sapenn ca na mamm
rischia mo a vita soij
e nun ce sta papà
Ij che brutt destin
preg gesù bambino
pecchè stu figlij mij
ca prest nascerrà
pò vivere felic
e ij pe me rassegnà

Chisà se gia mo è nat
chi mo dic a me cca
o si sta partorenn
nun sacc che pensà
vuliss a stu mument
ij sta vicin a te
pe fa calmà stu core
ca mor senz e te

Ij che dolore e padre
sentenn ca nu figlij
sta pe venì a stu munn
e nun o pò vedè
Ij che dolore e padre
sapenn ca na mamm
rischia mo a vita soij
e nun ce sta papà
Ij che brutt destin
preg gesù bambino
pecchè stu figlij mij
ca prest nascerrà
pò vivere felic
e ij pe me rassegnà