Tu Si' A Cchiu' Bella Testo

Testo Tu Si' A Cchiu' Bella

Adele: nel 2016 tour in Italia
Damme nu mumentu d'ammore
dimmi tu il tuo cuore a ddò sta
ij te guardo st'uocchi azzurrati
ca me fanno sempe 'ncantà
Damme nu mumentu d'ammore
jamme nun te fà cchiù pregà
nunn'o vì ca soffre stu core
mbraccio a tte ij voglio restà

Te vec 'nanzi o munnu
tu si a cchiù bella
nun me stanco mai e te guardà
tu pe mme si sempe a cchiù bella
nun pozzu fà a meno cchiù e te
ammore stamm sempe sempe abbracciati
tutt'a vita semp'accussì
ora che ho capito l'amore
nun pozz fà a meno cchiù e te

Damme stu mumentu d'ammore
cerca e nun te fà cchiù aspettà
guarda comme batte stu core
quasi se vulesse fermà

Te vec 'nanzi o munnu
tu si a cchiù bella
nun me stanco mai e te guardà
tu pe mme si sempe a cchiù bella
nun pozzu fà a meno cchiù e te
ammore stammo sempe sempe abbracciati
tutt'a vita semp'accussì
ora che ho capito l'amore
nun pozzu fà a meno cchiù e te
nun pozzu fà a meno cchiù e te
nun pozzu fà a meno cchiù e te