Got Hurt Testo

Testo Got Hurt

Adele: nel 2016 tour in Italia
I'm so bored right now and I got hurt, got hurt, hurt.

I'm so tired right now.
I'm sick of chasing you around (the world).

I'm sick of chasing you around (the world).
Got hurt, got hurt, hurt