Niekada Testo

Testo Niekada

Tu taip arti kad u?merki akis Klausyk kaip plaka ?irdis Ir tu lauki nes esi perdaug arti O pabaiga tikėti negali Nelauktai diena pavirto naktim Tu sakai pasilik dar su manim Tavo paslaptis tiktai liūdesys Kuris laukia kol tu atversi duris Niekada neleisk man i?eiti Niekada neleisk man pamir?ti tavęs Niekada neleisk man liūdėti Niekada neleisk man palikti tavęs Ir ar tu tiki savo akim Kai visas pasaulis dega ugnim Ir ar eisi tiesiai ar suksi aplink Ar į akis pa?iūrėsi ar ?velgsi tiktai įkandin Ir tu neleisk man i?eit Neleiski pamir?t ką turi Tik jeigu dar gali taip jeigu dar gali Jeigu dar gali