Pamatyti ?viesą Testo

Testo Pamatyti ?viesą

Tu esi toli toli Bet mane vis tiek pasieksi Jei dabar gali gali Kuo greičiau mane palieski Ten giliai giliai Tūkstantis prisiminimų A? galiu lengvai Juos i?kelti į pavir?ių A? nenoriu slėptis Noriu ?viesą pamatyti A? nenoriu niekad Tamsią naktį pasiklysti Man negaila ne Tų dienų kurios praėjo A? nenoriu ne Būt su tais kurie i?ėjo Pasakyk dabar Ir daugiau nereiks kartoti Kas ten bus toliau Kur man viso to ie?koti