Den Haag Met Je Lege Paleizen Testo

Testo Den Haag Met Je Lege Paleizen

Wij hebben in Den Haag zo bedroevend weinig dingen

Waarvan je mooi gevoelig en echt lekker kan staan zingen

Want wij werden nooit belegerd of verwoest in vroeger dagen

En behalve in de Kamers is hier niemand ooit verslagen

Wij kennen niet een Haags Ontzet met dankdiensten in de kerken
En wij weten van geen wanten, noch van Grote Waterwerken

En misschien verklaart dat, dat door niemand in de lange loop der tijd

Aan ons brave 's-Gravenhage ooit een liedje is gewijdrefr.:

Den Haag, met je lege paleizen

Den Haag, waar de westenwind speelt

Den Haag, waar de wijzen in 's lands dienst vergrijzen

En waar op de zolders Couperus vergeelt

Den Haag, met je standen en rangen
Den Haag, met je geur van een Indisch pension

Je kan je karakter in een woordje vangen

In dat beetje gewichtige

Tikkeltje schichtige

Altijd voorzichtige woordje: PardonWij, die ternauwernood de naam van stad verdienen

Wij staan bij onze torens niet een nummertje te grienen

Wij smijten zelden 'trossen los' want wij hebben geen rivieren

Maar enkel maar een haventje met veel te korte pieren

Wij voelen nou nooit de harteklop voor machtige bedrijven

En er kleeft maar weinig zwart en zweet aan onze nette lijven

Vandaar dan ook dat niemand ooit bij dauw, bij dag, bij nacht

Een mooi gevoelig liedje voor 's-Gravenhage heeft bedacht

Maar toch zing ik graag Den Haag de lof

En van je Binnen- en je Buitenhof

Je Kneuterdijk, Gevangenpoort

En van je Laan van Meerdervoort

Ik mijmer zachtjes voor me heen

En ik denk aan jou, aan jou alleen

O, dierbaar graaf'lijk plekje grond

O, Moerwijk en o, Morgenstond

En als ik eenmaal sterven moet

Dan breng ik jou mijn laatste groet

En ik leg het moede hoofd ter rust

Aan Zwolsman's kale kermis kustrefr.