Rosemaria Testo

Testo Rosemaria

Rosemarie was Roomskatholiek

En Lodewijk Protestant

En ze woonden toevallig aan het zelfde portiek

Dus de liefde, die lag voor de hand

Rosemarie was Roomskatholiek
En Lodewijk Protestant

En ze zoenden mekaar in dat zelfde portiek

En dat schept vanzelfsprekend een band

Ze zagen heus de bezwaren niet meer

En ze maakten zich verder niet druk

Ze hadden de zelfde Lieve Heer

En verder hun eigen gelukMaar Rosemaria zong Ave Maria

En Lodewijk kende dat niet
Maar hij vond het zo mooi van z'n Rosemaria

En het Roomse dat raakte 'm nietRosemarie was Roomskatholiek

En Lodewijk Protestant

Maar de dominee vond de toestand kritiek

En 't pastoorke was zwaar op de hand

Ze zeiden: De ene is Roomskatholiek

En de andere Protestant

En die twee op een kussen

Met de duivel daar tussen

Colega dat loopt uit de hand

Toen spraken ze af in het kleine cafe

De dominee en de pastoor

Want ze zaten d'r allebei vreselijk mee

Want het kon er toch echt niet mee doorWant Rosemaria zong Ave Maria

En Lodewijk zong dat niet mee

En de moeilijkheid zat 'm juis in die Maria

Want die gold maar voor een van de tweeRosemarie was Roomskatholiek

En Lodewijk Protestant

En dat vonden ze ergens toch weer sympathiek

Gezien 't oecumenisch verband

Ze piekerden beiden en dag en een nacht

De dominee en de pastoor

En toen hebben ze iets op Maria bedacht

En toen kon het er verder mee door

Toen gingen ze samen naar het portiek

De dominee en de pastoor

Met een lied, Protestant en toch Roomkatholiek

En ze zongen het heel zachtjes voor

"Hallelujah" zong het pastoorke

"Hallelujah" de dominee

"Hallelujah" zong Rosemaria

En Lodewijk bromde het mee

Hallelujah, hallelujah, hallelujah

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah