Meister Metrøffelis Testo

Testo Meister Metrøffelis

Du må møte Meister Metrøffelis! Denne stamfar til tryliande katt som er her kvar trollande natt og tryller på trollkattars vis. Blir han vekk', vil han trylle seg att. Han lammar alt med karateblikk. Han har tatt patent på dei fleste trikk. Han kan skapa ei mengd illusjonar som har fengd over ni millionar. Dei beste av trollmenn kan lære seg litt av Meister Metrøffelis' tryllevisitt! Presto! Og så syng vi: Vi tar og fyller glas og hyllar ein katt som tryllar lik magiske Meister Metrøffelis! Han er roleg, han er stutt, han er svart heilt frå snuten til halen sin tipp. Han kan ta fleire fluger i fart. Han kan gå på ein karm utan glipp. Han er racer i flygande start og fortryllar eit rotete hus. Han er satans til lurekatt slik at snart trur du at han berre lurar på mus. Han kan klatre til topps i et siv. Han finn heim utan kart og kompass. Om du ser etter skei eller kniv som du ikkje kan sjå er på plass - du har sett dei no nyleg, men no er dei vekk! Men du finn dei i mai på ein plen bak ein hekk. Presto! Og så syng vi: Vi tar og fyller glas og hyllar ein katt som tryllar lik magiske Meister Metrøffelis! Han ter seg litt fjern og distré lik den blygaste guten i skolen. Men han mjaua i går i eit tre da han låg i ro her stolen. Og det hender han mjauar i stolen når han sit og syng i eit tre - (det er ikkje pjatt, vi høyrde ein katt) Det er sikkert prov på nett det at hans magiske makt er enorm. Eg har ropt og vore så redd for katten i kveldar med storm - mens han låg og sov på eit pledd! På julaftan trylla vår trollande katt sju kattungar opp av ein bestefars hatt!! Og så syng vi: Vi tar og fyller glas og hyllar ein katt som tryllar lik magiske Meister Metrøffelis!