Ben Olmayýnca Testo

Testo Ben Olmayýnca

ben olmayýnca hemen bulmuþsun birini

yol ayrýmýnda unuttum yeminlerini

sen bitirdin hem kendini hem de beni

þimdi git artýk dönme geri


kime gidersen git beni unut artýkbir gün aþklar biter, hatýralar kalýr

kimi seversen sev hep hatýrlatýr

sanma bir baþkasý yerimi alýr

gelenler gideni bir gün aratýrben olmayýnca ondan kurtuldum demiþsin

benim yerime bir baþkasýný sevmiþsin

beni zaten aslýnda hiç sevmemiþsin
üzülmedim hiç dönme gerikime gidersen git beni unut artýkbir gün aþklar biter, hatýralar kalýr

kimi seversen sev hep hatýrlatýr

sanma bir baþkasý yerimi alýr

gelenler gideni elbet aratýr