Tövbekar Testo

Testo Tövbekar

genç yaþýmda yýktý beni kederler

kendi kaderimle sitemkâr oldum

aðlayan sonunda güler dediler

ömrümce gülmedim isyankâr oldum


sevgilim akýttýn hep gözyaþýmý

daðlara daðlara vurdum baþýmý

ölmeden diktirdim mezar taþýmý

sonunda sevmeye tövbekâr oldumanladým hayatýn bütünü rüya

dostluklar yalandýr sevgiler riyâ

kýzdým, getiren beni dünyaya

anama babama sitemkâr oldum