Czarny Koñ Testo

Testo Czarny Koñ

Czarny koñ
czerwona krew
gor¹ca krew
wspina siê gor¹cy koñ
nad otch³ani¹
nad otch³ani¹

Bia³y ptak
zatrzymaj w locie jego znak
unosi siê skrzyde³ cieñ
nad otch³ani¹
nad otch³ani¹