K³amstwo Testo

Testo K³amstwo

Karmisz mnie s³odkim k³amstwem Czy nie widzisz ¿e umieram z g³odu za prawdziwym s³owem K³amstwo sp³ywa z twoich w¹skich ust strachem podszyte ?lina rozpuszcza ich o?lizg³¹ s³odycz zbyt d³ugo