Dayê welle nabe Testo

Testo Dayê welle nabe

Dayê wale nabe dayê bile nabe
Dayê serem dêşe welle xewam nayê

Dayê qeler yeke wale dudu nabe
Daye welle nabe dayê bile nabe
Daye derdê yarê ji dilêm dernaye
Daye serêm dêşe welle xewam nayê

Dayê evar bûye welle sibê nabe
Daye welle nabe dayê bile nabe
Yar xewa kûr da çima hişiyar nabe
Daye serêm dêşe welle xewam nayê