Narinê Testo

Testo Narinê

Min ji teyran teyrik di bu
Narinê narinêe narina min
Şekirê şerinê bermaliya min
Li ezmanan xwengi bû

Narinê narinêe narina min
Şekirê şerinê bermaliya min

Zava siwarê hespê boz
Li meydanan rakir toz

Govendeki li darxinin
Buka me bi rêxînin.