Mamma La Rondinella Testo

Testo Mamma La Rondinella

Sutt'acqua e sutta ientu navicamu
E sutta comu nata lu delfinu.
Mamma la rondinella
mamma la rondinà
mamma la rondinella
gira vota e se ne va.

Nui simu dui marange su nu ramu
E tutti dui l'amore nui facimu.
Vene lu ientu e cotula lu ramu
tieniti nella mia se no catimu.

Ca se catimu nui 'nterra sciamu
E simu de cristallo e ne rumpimu.

Ulia cu te lu dau lu core meu
nu me ne curu ca io senza au.

Chiangendu notte e giurnu me ne vau
tuttu tremante intra lu core meu.

La sira quandu lassu la fatia
ulia te trovu a nanti casa mia.

Pizzica in minore appartenente alla
tradizione popolare del Salento.