O Re Re Testo

Testo O Re Re

Facitele abballà sti dujie uagliune
ca tenene a tarantella sott'a li peti

Quann'me nzuru ije che bella festa ch'agghia fa
'nu zumbe d'a cavigghia e tutte li voci amma fa

Lizze, lizze, muccatore a quatt pizze
muccatore arrecamate u figghje mije va pe' surdate

O re re vide che aria ca tene
vide che aria che ha pigghiate chess'nnammurate

O re re
lu passarelle 'nta l'avene
se nu lu và paraje
Tutta l'avene c'hadda magnà.

I 'nce vai je a mmonte
che ne 'nfa chedd'anghianata
vaje de tacche e vaje de ponte
tutte li giuvene stanne a monte

Sante Mechele mije statte bune
a uanne venghe zite all'anne appress che lu marite
a uanne venghe sole all'anne appress che lu uaglione

Lì huelì tu lu sa che tenghe je
je tenghe nu ucell e se lu vide quant'è belle

O re re vide che aria ca tene
vide ca aria che ha pigghiate la bella mia.