Rurjane Testo

Testo Rurjane

J'eja fa' pi' 'mà 'sta donni
Ah di rosë cë l'eja fa' nu bel giardinë
cë l'eja fa' nu bel giardinë
'ndorni p'indorni l'eja 'nnammurai

l'eja 'nnammurai
'ndorni p'indorni l'ejë annammurajë
ah dë preta priziosë e ori fine
'mmezzë cë l'eja cavà na brava fundanë
na brava fundani
'mmezzë cë l'eja cavà na brava fundanë
ah j'eja fa' corrë l'acqua sorgendini
sopë cë l'eja metti na vucell'a candà

na vucell'a candai
sopë cë l'eja metti na vucell'a candà
candavë e ripusavi bella dicevi
ih bella dicevi