Tarantella Di Tricarico Testo

Testo Tarantella Di Tricarico

Uè uajëlì e uè uajëllà

ninnella ninnella lu palumme e la palummellaLassatelu ballà uè lassatelu ballà

uè lassatelu ballà nun lu facite inquietà


Uè uajë vola e uè uajë vola

a ninnella ninnella lutta core quant'è bellaUè uajëllì a lu bucchidde la lezzìa

è alla cuncatella d'ore ca se lavë u primm'ammoreL'anima vosce e lu cavalle basce

si so' rotte lë funicelle ha ricadutë di cape abbasce


L'anima mia e ci fiorë cussë

nu bace t'agghja dà dint'alli labbra di lu musseUè uaje vola e uè uajëlì

e uè uajëlì a li bëllizzë 'e signërì

e li bëllizzë assai ni tenite in quantitàUè uajellà veng'a casa e t'aggia dà

t'aggia rompere 'u pisciature

e nun t'aggia fa 'cchiù pisciàMalatë tu e malatë jë

la malatia tua è statë la rujna miaUè uajëlì e uè uajëllà

ninnella ninnella lu palumme e la palummella