Haikai Shampoo Testo

  • Home
  • >
  • R
  • >
  • Ranma
  • >
  • Altre Canzoni
  • >
  • Haikai Shampoo

Testo Haikai Shampoo

Haikei, Shanpuu O-genki de o-sugoshi jarou ka Shochuu mimai no tsumori ga Jisho no ji ga yomezu ni Nenga-jou ni natte shimaimashita da