Çekilin Testo

Testo Çekilin

Yeniden doðarým inan

Yeniden doðarým günes açinca

�yi olmasýný da bilirim

Bilirim her þeyi bir bakiþta

Bazen aþkým gellir aklýma
Sarýlýp o resmine

Uyurum her gece

Bazen aþkým girer uykuma

Kapýlýp hayaline düþerim yollaraÇekilin þu daðlardan

Aþkým geçer ovalardan

Dokunmayýn sevðime

Dokunmayýn uzaklardan

Hadi çekilin þu daðlardan
Aþkým geçer ovalardan

Dokunmayýn kalbime

Dokunmayýn uzaklardan