Jest Oldu Testo

Testo Jest Oldu

Ah sen ne güzel, ne güzel gülüyorsun

kýz sen ne güzel, ne güzel bakýyorsun

karþýnda duramaz inan hiç kimse

bakýþlarýnda sen herkesi goruyorsun


O tatli dilin guleryuzun

inan ký yürek hoplatiyor

farkýnda deðil misin

herkes peþinden koþuyorKýz seni alan yaþadý

dertelrini de boþadý

mest oldu vallahi

jest oldu