Top Testo

Testo Top

Aramizda bir top

Aramizda bir top

Aramizda bir topHatýrlattýn hatýrlatýyorum


Senin her halini bilmem ama

Bu hallerin beni çýldýrtýyor

Aklýna gelse de uyma bana

Bu hallerin beni kýskýrtýyor

Aramýzý kimler açtý

Lütfen soruma cevap bekliyorum

Bana bunu kimler yaptý

Senden baþka herkesi unutmuþken


Hatýrlattýn hatýrlatýyorum

Aramizda bir top var a bilesin

Pas vermezsen oynamýyorum

Mahþere kadarHatýrlattýn hatýrlatýyorum

Aramizda bir top var a bilesin

Söz vermiþtik anlamýyorum

Son güne kadar