C Vous Testo

Testo C Vous

Ou ban mwen love é an barikadé mwen, an baw kyen wóch pou an pa dómi owaw
An sav ou enmé mwen kon patini, mè love an pati ni, pé tèt an kon yo tout'
É dèpi tou jenn an fèw pwomès, an rantré an pwoblèm, la pè maké si lèv aw
Mè ou té tro jenn pou sipoté sa, ou di mwen chanjé baw ou ou ka lagé mwen
Vyé mès fin pa chayé mwen, zanmi aw fèw konprann kè an pa ayen dè bon
Si ou paté kouté pawól a entèl, pétèt jódi jou nou té ansanm
Tou lé dé nou fè chimen jod la nou pa ayen ankó
An èspéran kè an wouvèw, an pa menm moun la ankó

T: É si sa vrèman fin
S: Doudou mwen enméw kan menm
T: Iè maten nou té konplis
S: Jod la nou pa ayen
Nou té two jenn, sa anéanti nou, nou brizé nou tou lé dé
Nou té two jenn, sa anéanti nou, nou paté sav sa nou vlé

Stony

Menm si mwen baw love, jódi chimen la vin séparé nou
Sé pa zanmi an mwen ki fè lapenn anvayi kè an mwen
Sé vou, ki fè mwen soufè é pa jan ban mwen lanmou
An té vlé baw tout', si ou té rété owa an mwen an té ké baw love
Mè bon apré tout' kè an mwen chalviré an enméw toujou

S: É si sa vrèman fin
T: Doudou mwen enméw kan menm
S: Iè maten nou té konplis
T: Jod la nou pa ayen
Nou té two jenn, sa anéanti nou, nou brizé nou tou lé dé
Nou té two jenn, sa anéanti nou, nou paté sav sa nou vlé

T Kimp Gee

Pawól sé liv an ka abandoné, girl, an vlé pa fèw soufè
Prèmyè pa la vin' on randoné, donk a kay lésé lafèw
An ka sonjéw avan dómi, é an jis ka révé dèw
Avan ou pati èspéré kè ou ké pran swen dèw

T: É si sa vrèman fin
S: Doudou mwen enméw kan menm
T: Iè maten nou té konplis
S: Jod la nou pa ayen
Nou té two jenn, sa anéanti nou, nou brizé nou tou lé dé
Nou té two jenn, sa anéanti nou, nou paté sav sa nou vlé

S: Oh, Oh, Oh, Oh
T: Hummmmmm
Sa nou vlé
Nou té two jenn, sa anéanti nou, nou brizé nou tou lé dé
Nou té two jenn, sa anéanti nou, nou paté sav sa nou vlé