Iréel Testo

Testo Iréel

Réalité fè k'an pé malonèt,
On lou kon mwen ka manjé en fanmi, é ka chasé toi sèl
Pwié bondié pou en pa komèt érrè,
Lajan fasil sé vice a diab,é diab si tè é mwen en pa profète
Sonjé ennemi la avan pwen someil
En ké domi èvè on zié ouvé, tan kè pitit' an ba kabann en mwen
Pass' twop nèg jalou nèg
Dè vwè tout' ti jèn lari soudé on jou en vérité pé parèt iŕéèl

Sa iréèl jénèss en mwen en lambo
O pli ène lanmou là twansfoméy en lingo
Sé o pli kriminèl bondié padon
Tout' ti fwè en mwen ka pwen gaz, misè ka fè yo vwè wouj
(2×)

É yo poko pwen valè a la vi
Ka tchouyé moun' en parano a yo
Diab la déwò é ka pwen âme à lé pli inkompwi
Ou tchouyé ou fè ka mè ou pa sé on nonm
É yo poko pwen konsyans' a la vi
Yo di l'erreur est humaine minm mwen en sa pwi adan
Souffrans' a on manman souffrans' a la vi
Dè pa vwè moun' en ghetto mò pé parèt iréèl

Sa iréèl jénèss en mwen en lambo
O pli ène lanmou là twansfoméy en lingo
Sé o pli kriminèl bondié padon
Tout' ti fwè en mwen ka pwen gaz, misè ka fè yo vwè wouj
(2×)
Dè vwè tout' ti jèn lari soudé on jou en vérité pé parèt iŕéèl

Sa iréèl jénèss en mwen en lambo
O pli ène lanmou là twansfoméy en lingo
Sé o pli kriminèl bondié padon
Tout' ti fwè en mwen ka pwen gaz, misè ka fè yo vwè wouj
(2×)