La Belle Et La Bête Testo

Testo La Belle Et La Bête

Jalouzi ja kyouyé lanmou girl ou pani pon konfyans adan mwen
An pé pa rété two lwen dè vou pa sav ka an fèw mè sa pa ayen
Sourir' aw ka rann mwen fou an zyé aw an vwè tristès a la tè
An paté ké jan konprann sa té vou ki té fè mwen maché a lapèl
Mè si la èn o randé vou an ké pati avè sa pa ayen
Ou ja éséyé mè sa pa lapenn, nou ka viv adan dé mond' paralèl
Vi la ja ka défilé si mwen, avè tan nou pani ankô
An ké lésé sa tonbé é menm si ou enmé mwen anlo

Vini vini owa an mwen
Manfou a sa yo pansé dè nou
Vini vlopéw an bra an mwen
Yenki gadé sa i ni o zalantou
Pawôl pa si kont' an mwen
Zyé ay ka rann on nonm fou
Pa sav si fo an fè paw an mwen
parano la ban mwen tout'
Vini vini owa an mwen
Manfou a sa yo pansé dè nou

Vini vlopéw an bra an mwen

Yenki gadé sa i ni o zalantou

E si sa té ni pou fin', girl an paté ké regrété ayen
Santiman an mwen touché limit' rèlasyon an nou paté ni valè
Si ou té rété owa an mwen, si ou té rété an bra an mwen
Si an té rété sèl ayen dè tou sa paté ké fèt
Pwoblèm té ka pran tèt an mwen,
vou menm a tou aw paka chanjé ayen

Pawôl a yo paté pou mwen,
ou fè taw mwen menm an fè tan mwen

An vérité an péké jan oublyéw
Flèch a kupidon pasé déyè i péké jan routouné

Vini vini owa an mwen
Manfou a sa yo pansé dè nou
Vini vlopéw an bra an mwen
Yenki gadé sa i ni o zalantou
Pawôl pa si kont' an mwen
Zyé ay ka rann on nonm fou
Pa sav si fo an fè paw an mwen
parano la ban mwen tout'
Vini vini owa an mwen
Manfou a sa yo pansé dè nou
Vini vlopéw an bra an mwen
Yenki gadé sa i ni o zalantou