Renvoyer Testo

Testo Renvoyer

Amici, ecco i finalisti
(Instrumental)