Siam-Ella, vår stjernekatt Testo

Testo Siam-Ella, vår stjernekatt

Sjå katta der
som nøler stilt imot deg
og ei lysande dør
som grin imot ho lik ein flir.
Du ser at kåpa er kje ny,
så grå av støv og sand,
og du ser at augnekroken svir . . .
vridd lik ei kroket nål.

På gata dreiv ho på fleire plan . . .
frå ein avfallsplass til grannens altán.
Ho trekte omkring i øydemark
mellom grått hospits og kommunens park.
Ein konstabel sa med konstabelsk ro:
"Trur mest det var best ho drukna seg no."
Kven trur vel ho som gjekk ute i natt
er Siam-Ella vår stjernekatt?